Stageband Jazz Orchestra is een semi-professionele big band.

  • Professioneel: wij brengen moderne big band jazz, repertoire van het hoogste niveau, op een professionele manier voor het voetlicht.
  • Semi:
    • de Stageband bestaat uit een mix van professionals, conservatorium studenten en amateurs (60%, 20%, 20% globaal)
    • de band komt elke week een avond bij elkaar voor een onbezoldigde repetitie, uit liefde voor het repertoire, en om regulier op hoog niveau onze skills bij te houden