Stichting Stageband
Het Hout 114
9723LB Groningen

KvK: 41010054
RSIN: 805167262

Doelstelling en beleid:

Het doel van de Stageband is om samenwerking te creëren tussen amateurs en professionele musici, door middel van het spelen van bigband muziek. De bigband is, door haar omvang en samenstelling, bij uitstek geschikt voor dit doel. Het repertoire is ook zeer geschikt: vaak eenvoudige stukken met wel veel ruimte voor goede solisten.

De stageband streeft ernaar twee projecten per jaar te hebben. Voor elk project wordt een bigband geformeerd, waarbij het streven is ongeveer 60% amateurmuzikanten en 40% professionele musici te hebben. Amateurs krijgen niet betaald, het streven is om professionele musici een kostenvergoeding te betalen.

Belangrijk hierbij is dat veel professionele musici welke spelen binnen de Stageband ook les geven aan amateurs. Zij werken graag mee om hun beste leerlingen een podium en orkestervaring te bieden. Uiteindelijk is dat vooral het bestaansrecht van de stageband.

Bestuurssamenstelling en besturingsmodel:

De stichting hanteert als besturingsmodel het zogenaamde bestuur model (zie in dit verband http://www.governancecodecultuur.nl). Het gehele bestuurlijke proces is in handen van het bestuur.

Bestuurssamenstelling en functies:

  • Hendrik Eddy Blaauwbroek – Voorzitter
  • Joost van den Bogaart – Penningmeester
  • Rutger Jan Immink – Algemeen bestuurslid
  • Marco Kerver – Algemeen bestuurslid
  • Libbe Oosterman – Algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Bijlages: